Petruskiene Ona Laboratorines medicinos gydytoja

Petruškienė Onutė

Врачи клинико-лабораторной биохимической диагностики

Kalbos
русский
английский
Darbo laikas
 

Kvalifikaciją nuolat tobulina įvairiuose kongresuose ir konferencijose bei mokymuose Lietuvoje.

Įvairių publikacijų ir straipsnių Lietuvos ir tarptautiniuose moksliniuose leidiniuose bendraautorė.