Skubi šeimos gydytojo konsultacija nuotoliu! Atsisiųskite programėlę uhealth

Čia nurodytos paslaugų kainos galioja Lietuvos respublikos ir Europos sąjungos piliečiams.

Jei esate iš kitų šalių, konkrečios kainos teiraukitės nurodytais tel. ir el. paštu.

Kaip nustatoma paslaugos kaina? 

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – paslauga) kainos nustatomos kiekvienai teikiamai paslaugai, atsižvelgiant į:

 • paslaugos struktūrą (sudėtines paslaugos dalis);
 • pagrindinių darbuotojų profesijas, specializacijas, kvalifikacijas (pvz., gydytojo mokslinį laipsnį);
 • paslaugos atlikimo trukmę;
 • vaistų ir kt. medicinos pagalbos priemonių poreikį (pvz., vaistai, implantai, operacijos metu naudojamos medžiagos (pvz., specialūs siūlai) ir pan.);
 • įrangos, aparatūros ir kt. medicinos prietaisų poreikį paslaugai atlikti ir kt.

Pastaba. Dėl konkrečios paslaugos kainos teiraukitės Klientų aptarnavimo skyriaus registratūroje ir/ar gydytojo konsultacijos metu.


 

Gydytojo konsultacijos metu:

 • Pokalbis su pacientu ar/arba pacientui sutikus (pagal atstovavimą) su jo artimaisiais;
 • Surenkama anamnezė, nusiskundimai;
 • Atliekama apžiūra ir įvertinama bendra paciento somatinė būklė;
 • Atliekamas klinikinis ištyrimas ir kliniškai interpretuojami tyrimų rezultatai;
 • Nustatoma preliminari diagnozė;
 • Sudaromas paciento ištyrimo ir gydymo planas;
 • Nustatoma galutinė diagnozė;
 • Pateikiamos gydymo, slaugos, darbo ir kt. rekomendacijos;
 • Vertinamas gydymo efektyvumas;
 • Pacientui ir jo artimiesiems (pagal atstovavimą) priimtinu būdu paaiškinamas ligos pobūdis, diagnostikos, gydymo bei sveikatos priežiūros principai ir kt.

Gydytojas diagnozuoja, diferencijuoja ir gydo ligas bei sveikatos sutrikimus pagal kompetenciją, prireikus bendradarbiauja su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais ir t.t.

Laboratorinių tyrimų atlikimo laikas:

 • 2 val. - dažniausiai atliekamų (rutininių) kraujo, šlapimo tyrimų. 
 • 3 val. iki 9.00 val. ryto užsakytų tyrimų.
 • Jei vienam mėginiui užsakomi reti tyrimai, kuriems atlikti reikia stabdyti analizatorių ir keisti reagentus, tyrimo atlikimo laikas gali būti prailgintas iki papildomų kelių valandų. 
 • 10-20 darbo dienų tyrimų, siunčiamų į Vokietiją, atlikimo laikas priklauso nuo tyrimo atlikimo sudėtingumo.

Konkrečių tyrimų atlikimo laikas ir susiję duomenys pateikiami čia.

Patologijos ir citologijos tyrimų atlikimo laikas čia.

Kompiuterinės tomografijos (KT), magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) ir kitų instrumentinių tyrimų atsakymai dažniausiai parengiami per 2-3 val. iškart po tyrimo.
Šeštadienį atlikto tyrimo atsakymo laiko teiraukitės pas tyrimą atlikusį specialistą (įprastai atsakymas parengiamas per 3 d. d.).

Echoskopijos ir kai kurių kitų gydytojo kabinete atliekamų tyrimų atsakymai – iškart po tyrimo.

Pagal LR Sveikatos sistemos įstatymą  (49 straipsnio 5 dalis), jei pacientai savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, tai šių paslaugų, medžiagų, procedūrų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, procedūrų bazinių kainų skirtumą jie sumoka patys LR Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Jei pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka papildomas paslaugas ar procedūras, šių paslaugų ar procedūrų kainą jie sumoka patys.

Čia pateikiamos kainos pagal Centro standartą, kuriuo remiantis teikiamos kokybiškos integruotos ir koordinuotos sveikatos priežiūros paslaugos, užtikrinančios  paciento saugą ir paslaugų teikimo operatyvumą, kompleksiškumą, efektyvų ištyrimą naudojant patikimų gamintojų įrangą, naujausios kartos preparatus, turinčius mažiausią nepageidaujamą poveikį, taikant geresnę slaugą ir skiriant ypatingą dėmesį.

Pavyzdžiui, kolonoskopijos tyrimas atliekamas pacientui nepatiriant jokių nemalonių pojūčių, nes procedūros metu pacientas „miega“, t. y. tyrimo metu taikoma nejautra, tyrimo eigą, be gydytojo endoskopuotojo, nuolat stebi gydytojas anesteziologas-reanimatologas.

Kaina už kompiuterinės ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimus, dėl Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos tvarkos yra skirtinga atskirose 5-iose teritorinėse liginių kasose (TLK). Konkrečios kainos teiraukitės registratūroje.

Gydytojo konsultacijos kaina priklauso ir nuo pasirinkto gydytojo mokslinio laipsnio.

Laboratoriniams tyrimams ši kaina nėra taikoma. Taikoma viena kaina visiems pacientams draustiems ir nedraustiems, nepriklausomai ar jie turi gydytojo siuntimą. Laboratorinių tyrimų, atliekamų iš kraujo, kaina susideda iš tyrimo kainos (nurodytos kainyne) ir kraujo paėmimo kainos.

Čia pateikiamos kainos pagal Centro standartus, kuriais remiantis teikiamos kokybiškos integruotos ir koordinuotos sveikatos priežiūros paslaugos, užtikrinančios  paciento saugą ir paslaugų teikimo operatyvumą, kompleksiškumą, efektyvų ištyrimą naudojant patikimų gamintojų įrangą, naujausios kartos preparatus, turinčius mažiausią nepageidaujamą poveikį, taikant geresnę slaugą ir skiriant ypatingą dėmesį.

Pagal LR sveikatos sistemos įstatymą (49 straipsnio 5 dalis), jei pacientai savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, tai šių paslaugų, medžiagų, procedūrų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, procedūrų bazinių kainų skirtumą jie sumoka patys LR sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

Jei pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka papildomas paslaugas ar procedūras, šių paslaugų ar procedūrų kainą jie sumoka patys.

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais ir jose numatytomis sąlygomis, pvz., pacientas turi būti draustas privalomuoju sveikatos draudimu, pacientas turi pateikti gydytojo – specialisto išduotą siuntimą (pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008-06-28 įsakymo Nr. V – 636 aktualią redakciją) ir t.t.  

Pastaba. Konkrečios kainos teiraukitės Klientų aptarnavimo skyriaus registratūroje ir/ar gydytojo konsultacijos metu.

Pastabos. Dėl paslaugų teikiamų Centro gydytojų nedarbo valandomis, be eilės, be siuntimų, nedarbo valandomis (naktį, išeiginėmis dienomis), pakviečiant pastoviai nedirbančius Centre gydytojus kainų teirautis atskirai prieš suteikiant paslaugą. Centras be atskiro įspėjimo gali keisti paslaugų kainas, teikti naujas paslaugas, naujo turinio paslaugas, neteikti tam tikrų paslaugų. Skaityti daugiau: https://www.hila.lt/paslaugos-ir-kainos/

 • Pacientams, nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, neturintiems gydytojo siuntimo (išskyrus radiologinius tyrimus, kuriems visuomet yra būtinas siuntimas); kai siuntimas neatitinka Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktais nustatytų reikalavimų; kai siuntime nurodyta liga nėra kompensuojamų ligų sąraše; kai baigėsi siuntimo galiojimo laikas (30 dienų), ir kitais LR sveikatos apsaugos ministro 1999-07-30 įsakymu Nr. 357 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintoje Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkoje nurodytais atvejais, kada pacientai turi susimokėti už tokias paslaugas.
 • VISUOMET, nepriklausomai ar pacientas turi siuntimą ir, ar yra draustas privalomuoju sveikatos draudimu: laboratoriniams tyrimams; skiepams (išskyrus LR vaikų profilaktinius skiepijimus pagal kalendorių ir kitais LR teisės aktų numatytais atvejais); skausmo gydymo paslaugoms; reabilitacijos paslaugoms, išskyrus Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultaciją; dermatologijos paslaugoms, išskyrus gydytojo dermatovenerologo konsultaciją ir kt.;
 • Paslaugoms, kurioms nurodyta tik viena ir/arba ta pati kaina.

Kaip nustatoma paslaugos kaina? 

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – paslauga) kainos nustatomos kiekvienai teikiamai paslaugai, atsižvelgiant į:

 • paslaugos struktūrą (sudėtines paslaugos dalis);
 • pagrindinių darbuotojų profesijas, specializacijas, kvalifikacijas (pvz., gydytojo mokslinį laipsnį);
 • paslaugos atlikimo trukmę;
 • vaistų ir kt. medicinos pagalbos priemonių poreikį (pvz., vaistai, implantai, operacijos metu naudojamos medžiagos (pvz., specialūs siūlai) ir pan.);
 • įrangos, aparatūros ir kt. medicinos prietaisų poreikį paslaugai atlikti ir kt.

Pastaba. Dėl konkrečios paslaugos kainos teiraukitės Klientų aptarnavimo skyriaus registratūroje ir/ar gydytojo konsultacijos metu.

Gydytojo konsultacijos metu:

 • Pokalbis su pacientu ar/arba pacientui sutikus (pagal atstovavimą) su jo artimaisiais;
 • Surenkama anamnezė, nusiskundimai;
 • Atliekama apžiūra ir įvertinama bendra paciento somatinė būklė;
 • Atliekamas klinikinis ištyrimas ir kliniškai interpretuojami tyrimų rezultatai;
 • Nustatoma preliminari diagnozė;
 • Sudaromas paciento ištyrimo ir gydymo planas;
 • Nustatoma galutinė diagnozė;
 • Pateikiamos gydymo, slaugos, darbo ir kt. rekomendacijos;
 • Vertinamas gydymo efektyvumas;
 • Pacientui ir jo artimiesiems (pagal atstovavimą) priimtinu būdu paaiškinamas ligos pobūdis, diagnostikos, gydymo bei sveikatos priežiūros principai ir kt.

Gydytojas diagnozuoja, diferencijuoja ir gydo ligas bei sveikatos sutrikimus pagal kompetenciją, prireikus bendradarbiauja su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais ir t.t. 

Pastabos. Dėl paslaugų teikiamų Centro gydytojų nedarbo valandomis, be eilės, be siuntimų, nedarbo valandomis (naktį, išeiginėmis dienomis), pakviečiant pastoviai nedirbančius Centre gydytojus kainų teirautis atskirai prieš suteikiant paslaugą.

Centras be atskiro įspėjimo gali keisti paslaugų kainas, teikti naujas paslaugas, naujo turinio paslaugas, neteikti tam tikrų paslaugų.

Nepraleiskite mūsų naujienų ir akcijų

Gydytojų patarimai ir specialios akcijos tik prenumeratoriams