Skubi šeimos gydytojo konsultacija nuotoliu! Atsisiųskite programėlę uhealth

Mes suprantame, kokie svarbūs yra Jūsų asmens duomenys. Konfidencialumo sumetimais registratūroje Jūsų nekviesime pavarde, įprastai pacientą pakviečiame vardu arba laukimo bilieto numeriu. Hila gydytojų kabinetai pažymėti neutraliu pavadinimu, o atvykę į Hila dėl plastinės-estetinės chirurgijos ir dermatologijos paslaugų galite pasinaudoti privačiu įėjimu.

Plačiau apie asmens duomenų apsaugą skaitykite: 

Hila savo veikloje vadovaujasi LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo bei kitų teisės aktų nuostatomis. Jums bus užtikrinta teisė į privatumą, t. y. visų Hila darbuotojų, tiesiogiai dalyvaujančių gydant ir slaugant pacientą, pareiga – laikytis konfidencialumo principo.

Visa informacija, susijusi su Jūsų sveikata ir jos priežiūra, yra konfidenciali ir gali būti pateikiama tretiems asmenims tik gavus Jūsų rašytinį sutikimą ar kitais LR teisės aktų nustatytais atvejais. Pagal LR įstatymus, telefonu informacija apie Jūsų sveikatos būklę galės būti teikiama tuo atveju, jei galima identifikuoti skambinantį asmenį. Jei Jūsų nuomonė, kam galima teikti informaciją, pasikeistų gydymo metu, pasirašykite kitą sutikimo formą ir nurodykite kitus asmenis. Jei Jūs pats (-i) negalėsite pasirašyti sutarties / sutikimo formos, tai, Jums sutikus, galės padaryti įstatyminis atstovas.