Skubi šeimos gydytojo konsultacija nuotoliu! Atsisiųskite programėlę uhealth

2008 02 19

Įgyvendinti Hila darbuotojų mokymai padeda dar geriau aptarnauti pacientus

2008 02 19

UAB ,,SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“ (toliau – Medicinos diagnostikos centras) 2008 m. vasario mėn. baigia įgyvendinti iš dalies Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Sveikatos priežiūros specialistų naujų gebėjimų ir kompetencijų ugdymas“. Projektas buvo pradėtas 2007 m. sausį ir truko 13 mėnesių.

Projekto metu siekta plėtoti esamus ir tobulinti naujus Medicinos diagnostikos centro personalo: gydytojų, slaugytojų, laborantų, administracijos darbuotojų profesinius, asmeninius ir socialinius įgūdžius įvairiose srityse.

„Mokymų įgyvendinimas paskatino Medicinos diagnostikos centro darbuotojų norą ir gebėjimą nuolat tobulėti bei kurti savo ir bendruomenės gyvenimą“, – sako Medicinos diagnostikos centro direktorius Laimutis Paškevičius. Įgijus žinių sustiprėjo Medicinos diagnostikos centro administracijos darbuotojų gebėjimai, ypač žmonių išteklių valdymo, lyderystės ir efektyvaus vadovavimo, strateginio ir operatyvinio planavimo, rinkodaros ir pardavimų, kompiuterinio raštingumo srityse.

Projekto metu baigusieji anglų kalbos tobulinimo ir kompiuterinio raštingumo gerinimo mokymus įgijo Europos darbo rinkoje pripažįstamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. I etapo anglų kalbos mokymų metu 2007 m. spalio – gruodžio mėn. įgūdžius tobulino 130 Medicinos diagnostikos centro darbuotojų, II etapo anglų kalbos mokymus 2008 m. sausio – vasario mėn. pratęsė 30 darbuotojų.

I lygio kompiuterinio raštingumo mokymus 2007 m. rugsėjo – lapkričio mėn. baigė 30 darbuotojų, II lygio kursą 2007 m. spalio – lapkričio mėn. 20 darbuotojų išklausė ir sėkmingai išlaikė visų modulių testus bei gavo Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimus. „Išaugęs kompiuterinis raštingumas įgalino optimizuoti kasdienes funkcijas, efektyviau naudoti darbui skirtą laiką ir įrangą“, – teigia L. Paškevičius.

Paskutinio projekto įgyvendinimo etapo metu 2007 m. gruodį – š. m. sausį „Organizacijos kultūros tobulinimosi“ mokymų metu jų dalyviai išklausė „Žmonių išteklių valdymo“ ir „Pokyčių valdymo“ programas. Š. m. vasarį 100 darbuotojų išklausė „Bendravimo ir bendradarbiavimo“ mokymus. 

„Įgytos žinios ir nauji įgūdžiai neabejotinai padės efektyviau ir kokybiškiau dirbti pasikeitusiomis rinkos ekonomikos sąlygomis gana specifiškame sveikatos priežiūros paslaugų sektoriuje. Išaugę gebėjimai stiprina darbo jėgos potencialą ir paslaugų paslankumą, o tai padeda pritraukti užsienio sveikatos draudimo kompanijų ir kitus klientus“, – sako L. Paškevičius.

Projektas remiamas pagal Lietuvos Respublikos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2. priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“.

Dalintis
Nepraleiskite mūsų naujienų ir akcijų!

Gydytojų patarimai ir specialios akcijos tik prenumeratoriams.