Susipažinkite su uhealth! Gaukite skaitmenines šeimos gydytojo paslaugas per 24 val. Apie uhealth

2012 06 07

Lietuvos verslo konfederacijoje įsteigta Sveikatos reikalų komisija

2012 06 07

Š. m. gegužės 24 d. Lietuvos verslo konfederacijoje įsteigta Sveikatos reikalų komisija (toliau - Komisija), kuriai vadovauti paskirtas Medicinos diagnostikos ir gydymo centro direktorius ir Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos prezidentas Laimutis Paškevičius.

Vienas svarbiausių Komisijos uždavinių - Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimas tiek tradiciniais, tiek alternatyviais būdais, propaguojant sveiką gyvenseną, skatinant ligų prevenciją ir ankstyvą diagnostiką. Prioritetas bus teikiamas pirminiam sveikatos priežiūros lygiui, būtent šeimos gydytojo institucijai. Komisija pabrėžia nacionalinės sveikatos ugdymo sistemos svarbą: rūpintis reikia kiekvienu visuomenės nariu - nuo lopšelio iki gyvenimo saulėlydžio. Taip tikimasi sumažinti visuomenės sergamumą ir mirtingumą.

Ketinama įgyvendinti ir esminius sveikatos draudimo principus - „Paciento teisė rinktis paslaugos teikėją" bei „Pinigai seka paskui pacientą" į tą medicinos įstaigą, kurioje jam suteikiamos sveikatos priežiūros paslaugos. Svarbu užtikrinti kiekvieno Lietuvos gyventojo teisę ir laisvę pasirinkti pageidaujamą sveikatos priežiūros paslaugų teikėją (tiek valstybinį, tiek privatų), sudaryti sąlygas papildomam fizinių ir juridinių asmenų sveikatos draudimui veikti Lietuvoje.

Komisija planuoja skatinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę sveikatos sektoriuje bei jo modernizavimą pritraukiant daugiau Lietuvos ir užsienio privataus kapitalo. Aktyviai dalyvaujant sveikatos politikos formavime ir įgyvendinime bus siekiama ne tik stiprinti privačių sveikatos priežiūros įstaigų ir valstybės valdymo institucijų savitarpio supratimą ir bendradarbiavimą, bet ir didinti sveikatos priežiūros sektoriaus skaidrumą bei viešumą.

Sveikatos reikalų komisija tikisi vykdyti sėkmingą veiklą ir prisidėti kuriant sveiką, darbingą ir laimingą visuomenę.

Dalintis
Nepraleiskite mūsų naujienų ir akcijų!

Gydytojų patarimai ir specialios akcijos tik prenumeratoriams.