Susipažinkite su uhealth! Gaukite skaitmenines šeimos gydytojo paslaugas per 24 val. Apie uhealth

2005 04 13

Hila įteikti du ISO sertifikatai

2005 04 13

UAB ,,SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“ tapo pirmąja Lietuvoje sveikatos priežiūros įstaiga, kuriai įteikti du ISO sertifikatai: kokybės vadybos sistemos – ISO 9001 bei aplinkos apsaugos vadybos sistemos – ISO 14001.

Pasak Medicinos diagnostikos centro, esančio V.Grybo g. 32, direktoriaus Laimučio Paškevičiaus, tai aukštas Centro veiklos ir teikiamų pacientams paslaugų saugos ir kokybės įvertinimas.
„Pasaulinio garso sertifikuojančios įstaigos ,,Bureau Veritas Quality International“ Medicinos diagnostikos centro pripažinimas įteikiant Centrui ISO 9001 ir ISO 14001 sertifikatus reiškia mūsų įstaigos ilgametės veiklos ir teikiamų pacientams paslaugų aukštą kokybės įvertinimą. Būdami privačios medicinos lyderiu Lietuvoje, ypač didelį dėmesį skiriame kiekvieno mūsų Centrą pasirinkusio paciento aptarnavimo kultūrai, suteikiamų paslaugų saugai ir kokybei. Tai ypač vertina mūsų Centro teikiamas paslaugas pasirenkantys pacientai, kurių skaičius pastoviai auga. Atvira ir nuolat tobulėjanti, draugiška pacientui ir aplinkai organizacija sistemingai ir efektyviai veikianti aukštoje kokybės pakopoje – tokia mūsų besipildanti vizija.

ISO 9001 sertifikatu įvertinta mūsų įstaigos kokybės valdymo sistema: įmonės vadyba ir teikiamų paslaugų kokybė, o aplinkosaugos vadybos sertifikatas ISO 14001 pažymi mūsų Centro veiklos ir teikiamų paslaugų saugumą aplinkai – tai ypač aktualu kalbant apie medicininių atliekų tvarkymą, saugojimą ir utilizavimą“, -sakė L. Paškevičiaus.

Į darbuotojų apmokymus bei kokybės bei aplinkosaugos vadybos sistemų, atitinkančių ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus, sukūrimą ir tobulinimą įmonė investavo virš 50 000 litų. Medicinos diagnostikos centras – pirmoji Lietuvoje sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga, sertifikuota aplinkos apsaugos sertifikatu, bei vienintelė, turinti ir kokybės, ir aplinkosaugos ISO sertifikatus.

Medicinos diagnostikos centro sertifikavimą atliko ir nuolatinę priežiūrą vykdys pasaulyje pripažinta sertifikavimo organizacija „Bureau Veritas Quality International“.

Atlikę Medicinos diagnostikos centro auditą, ISO kokybės sistemų auditoriai nerado nė vieno neatitikimo ir pripažino, kad pagal žmonių išteklių, įmonės valdymą, klientų aptarnavimą ir korporacinius ryšius, centras atitinka tarptautinius standartus.

Kokybės valdymo sistema pagal ISO 9001 standartą bus taikoma visoms Medicinos diagnostikos centro teikiamoms paslaugoms. Kokybės valdymo sistema apims visą kokybės užtikrinimo ciklą: instrumentų kontrolę, nukrypimų nuo normos valdymą, darbuotojų atsakomybės ir pareigų griežtą pasiskirstymą, kruopštų dokumentacijos valdymą.

Aplinkosaugos vadybos sistema pagal ISO 14001 standartą padės efektyviau kontroliuoti medicininių atliekų, cheminių ir pavojingų medžiagų valdymą bei vandens ir energijos sąnaudas. Standarto ISO 14001 reikalavimai yra įtraukti į Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą EMAS (Environmental Management and Audit Scheme). Tai savanorišku dalyvavimu grindžiama sistema, skirta įmonėms ir kitoms organizacijoms, kurios pageidauja įsipareigoti vertinti, valdyti ir gerinti savo aplinkosaugos veiksmingumą.

Pasak L. Paškevičiaus, Medicinos diagnostikos centre veikia viena iš aplinkosaugos vadybos sistemos dalių – medicininių atliekų tvarkymas, pagal kurią talpos, kuriose iki utilizavimo saugojamos medicininės atliekos, infekcinės medžiagos ar kitos pavojingos medicinos veikloje susidarančios atliekos, ženklinamos specialiais pavojingų atliekų ženklinimo simboliais pagal Lietuvos ir Europos Sąjungos reikalavimus.

Dalintis
Nepraleiskite mūsų naujienų ir akcijų!

Gydytojų patarimai ir specialios akcijos tik prenumeratoriams.