2015 09 25

Hila kompleksinis konkurencingumo ir medicininių paslaugų eksporto potencialo didinimas

2015 09 28 v2

Apie įmonę

UAB „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“ jau 20 metų teikia medicininę pagalbą Lietuvos gyventojams ir svečiams iš kitų kraštų. Būdami lyderiaujanti privati medicinos įstaiga, per šiuos metus tapome modernia poliklinika-ligonine, užtikrinančia visapusišką savo pacientų sveikatos priežiūrą: sveikatos būklės patikrinimą, ligų profilaktiką ir ankstyvą diagnostiką; gydytojų specialistų konsultacijas, pasinaudojant galingu laboratorinių ir instrumentinių tyrimų arsenalu; terapinį ir chirurginį gydymą, reabilitaciją, kt. Bendradarbiaujame su valstybine ligonių kasa ir su Lietuvos ir užsienio šalių gyvybės ir sveikatos draudimo bendrovėmis.

Apie projektą

2013 m. kovo 15 d. buvo pasirašyta projekto Nr. S-VP2-2.1-ŪM-03-K-02-016 „UAB „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“ (toliau - MDC) kompleksinis konkurencingumo ir medicininių paslaugų eksporto potencialo didinimas“ (Projekto kodas: VP2-2.1-ŪM-03-K-02-016) finansavimo ir administravimo sutartis. Projektas vykdomas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.1-ŪM-03-K priemonę „Procesas LT“. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto tikslas 

Didinti MDC veiklos produktyvumą ir efektyvumą, gerinti paslaugų kokybę ir saugą, atsižvelgiant į augančius poreikius ir didėjančią konkurenciją Lietuvos sveikatos priežiūros paslaugų rinkoje. Medicinos paslaugų rinkos globalizacija bei sparčiai besivystantis medicinos turizmas (MT) atveria MDC naujas galimybes konkuruoti tarptautinėje SPP rinkoje. Dėl susidariusios šalies ekonominės situacijos be ES SF paramos MDC turėtų ribotas finansines galimybes spręsti šias problemas ir išnaudoti rinkos potencialą bei negalėtų įgyvendinti projekto visa apimtimi. Projekto tikslas - pagerinti MDC teikiamų paslaugų kokybę ir saugą, sustiprinti konkurencingumą Lietuvos ir tarptautinėse sveikatos priežiūros paslaugų rinkose, padidinti paslaugų eksportą, pagerinti įmonės veiklos valdymą ir optimizuoti verslo procesus.

Projekto rezultatas

Projekto metu įmonėje buvo įdiegta pripažinta tarptautinė Joint Commission  International (JCI) valdymo sistema, akredituojant MDC veiklą ir teikiamas paslaugas pagal JCI standarto ,,Hospital programe“ (Ligoninės programą). Taip pat įdiegta tarptautinė TEMOS valdymo sistema, pagal du standartus „Excellence in Medical Tourism“  ir ,,Quality in International Patient Care“ bei vadybos metodas – Subalansuotų rodiklių sistema (angl. Balanced Scorecard System). Šios akreditacijos patvirtina, kad medicinos įstaiga užtikrina itin aukštų reikalavimų laikymąsi, keliamus teikiamų paslaugų kokybei ir saugai, medicinos darbuotojų kvalifikacijai ir kompetencijai, medicinos technologijoms ir infrastruktūrai, klinikiniams ir vadybiniams procesams, pacientų aptarnavimui ir kitoms svarbioms sritims. Tai didina tiek nacionalinių, tiek tarptautinių pacientų ir sveikatos draudimo kompanijų pasitikėjimą akredituota medicinos įstaiga.

Projekto suma – 173.324,84 €.
Europos Sąjungos finansuojama suma – 86.662,42 €.

Daugiau informacijos:
Vidaus medicininio ir veiklos audito skyriaus vadovė
Valė Samanavičiūtė Abromavičienė
Tel. Nr. +370 5 247 6428
El. paštas: vale.samanaviciute@medcentras.lt

Dalintis
Nepraleiskite mūsų naujienų ir akcijų!

Gydytojų patarimai ir specialios akcijos tik prenumeratoriams.