Susipažinkite su uhealth! Gaukite skaitmenines šeimos gydytojo paslaugas per 24 val. Apie uhealth

2006 03 07

Vykdomas projektas "Sveikatos priežiūros specialistų naujų gebėjimų ir kompetencijų ugdymas"

2006 03 07 v2

UAB "SK Impeks Medicinos diagnostikos centras" vykdo  Europos socialinio fondo remiamą projektą "Sveikatos priežiūros specialistų naujų gebėjimų ir kompetencijų ugdymas".

Pagrindinis projekto tikslas - gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę Medicinos diagnostikos centre vystant ir plėtojant žmonių išteklių kompetencijas, susijusias su efektyviu rinkos pokyčių valdymu sveikatos priežiūros paslaugų sektoriuje ir didinant darbuotojų užimtumo gebėjimus.

Specifiniai projekto tikslai:

 1. Parinkti optimalią personalo sudėtį;
 2. Užtikrinti itin aukštą personalo kvalifikaciją;
 3. Gerinti tarpusavio santykius, darbuotojų motyvaciją visose grandyse;
 4. Sudaryti galimybes sveikatos priežiūros paslaugas teikiantiems specialistams įgyti tas bendrąsias kompetencijas gretutinėse srityse, kurių studijų metu įgyti jie neturėjo galimybės;
 5. Pagerinti Centro organizacinę kultūrą ir teikiamų paslaugų kokybę;
 6. Užtikrinti pacientų teisių sveikatos priežiūroje, įvardintų Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktuose, laikymąsi;
 7. Skleisti projekto patirtį.

Projekto uždaviniai:

 1. sukurti ir įgyvendinti neturinčią analogų Pabaltijo šalyse (elitinę) Sveikatos priežiūros paslaugų rinkodaros mokymo modulį (metodinę ir didaktinę dalis) ir pagal ją mokyti Centro darbuotojus;
 2. sukurti ir įgyvendinti neturinčią analogų Pabaltijo šalyse (elitinę) Visuotinės kokybės vadybos sveikatos priežiūros sektoriuje mokymo modulį (metodinę ir didaktinę dalis) ir pagal ją mokyti Centro darbuotojus;
 3. ugdyti Centro darbuotojų bendruosius gebėjimus ir organizacinę kultūrą per Organizacijos kultūros tobulinimo apmokymus apie:
  žmonių išteklių vadybą, pokyčių valdymą, bendravimą ir bendradarbiavimą;
 4. didinti kompiuterinį raštingumą;
 5. tobulinti anglų kalbos žinias;
 6. parengti personalą, gebantį mokyti naują personalą arba kitų sveikatos priežiūros įstaigų personalą.
Dalintis
Nepraleiskite mūsų naujienų ir akcijų!

Gydytojų patarimai ir specialios akcijos tik prenumeratoriams.